Vědecké publikace

RÁNDE 2019 – Konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání, 9. a 10. května 2019

Abstrakty přednášek:

Aktuálne možnosti lokálnej liečby chronických dlhodobo sa nehojacich neuropatických a neuroischemických defektov na nohách diabetikov
Emil Martinka, Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o., Ľubochňa, Slovenská republika

Amniová membrána v terapii ulcerací na bérci
Jan Stryja, Salvatella s.r.o., Třinec


GNEAUPP 2018, 28.-30. listopadu 2018 

Poster (Galeria posters):

Eficacia de la membrana amniótica humana en heridas crónicas de distinta etiología

Cerame Pérez, S; Fondo Alvárez, E; Castrillón Díaz, C; De Agreda González, A; Santiso Casanova, E; Gómez Jurada, R; Sekorová, S; CMUC Espaňa


27 Congress of European Association of Tissue Banks, 17.-19. října 2018

Abstrakty:

New Methods in Approach to ealing Chronic Wounds
Mgr. Iveta Minaříková, Pharm Dr. Ludmila Kišeláková, MBA