Rizikové faktory vzniku chronických ran

Rizikové faktory vzniku chronických ran

VNITŘNÍ:

  • výživa (malnutrice, hypovitaminózy, deficity stopových prvků, obezita)
  • nedostatek kyslíku a živin v hojících se tkáních
  • neadekvátní zánětlivé reakce organismu
  • věk
  • psychická nepohoda

VNĚJŠÍ:

  • lokální infekce
  • užívané léky
  • mechanické vlivy (imobilita, neuropatické vředy u diabetické nohy)
  • nežádoucí účinky lokálně aplikovaných antiseptik, antibiotik a chemických látek
  • vysychání spodiny rány při aplikaci nevhodného krytí na ránu

RIZIKOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

  • Nemocní dlouhodobě užívající léky k potlačení imunity (kortikoidy)
  • Osoby s revmatologickým onemocněním či jinými autoimunitními chorobami
  • Onkologičtí pacienti
  • Nemocní se špatnou výživou a zhoršenou pohyblivostí
  • Diabetici (především, pokud diabetes není dostatečně kompenzován nebo pacient trpí syndromem diabetické nohy)
  • Pacienti se špatnou průchodností cév a žil