Co je to chronická rána

Co je to chronická rána

Jako chronickou ránu označujeme sekundárně se hojící ránu, která i přes adekvátní terapii nevykazuje po dobu 6–9 týdnů tendenci k hojení. Výskyt chronických ran v populacích se pohybuje mezi 1-2 %. I Přes adekvátní lékařskou péči a dodržování pokynů ze strany pacienta se až 20% chronických ran neuzavře ani po dvou letech.

Nejčastěji se vyskytující typy chronických ran:

  • BÉRCOVÉ VŘEDY VENÓZNÍ ETIOLOGIE (jsou jedním z projevů chronické žilní insuficience)
  • ARTERIÁLNÍ KOŽNÍ VŘEDY (projev pokročilé ischemické choroby dolních končetin)
  • DEKUBITY
  • NEUROPATICKÉ KOŽNÍ VŘEDY (jsou jedním z důsledků onemocnění diabetes mellitus)
  • KOŽNÍ VŘEDY V TERÉNU LYMFEDÉMU