Jsem vhodný pacient?

Jsem vhodný pacient?

  • Máte chronickou ránu?
  • Máte dostatečné prokrvení dolních končetin?
  • Máte dostatečně kompenzovaný Váš diabetes?
  • Máte ránu bez zánětu?
  • Máte ránu jiného než nádorového původu?
  • Máte ránu spíše menších rozměrů- do 6×6 cm?
  • Máte chuť s tím něco udělat?
  • Pak jste vhodný pacient!